• Ngày 19/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  • Ngày 12/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  • Chuyển đổi số (CĐS) là thách thức song trên hết nó là cơ hội để thanh niên đi nhanh hơn, bứt phá, tạo những giá trị mới.

  • Ngày 13/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự buổi giám sát có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm.

  • Ngày 13/9, Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Tổ trưởng Tổ giám sát số 1) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  • (ĐCSVN) – Xác định chuyển đổi số là một trong các đột phá để phát triển, thời gian qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Thuận đã tập trung tham mưu với với Tỉnh uỷ để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác này; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, giúp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh từng bước thành công.

  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự hỗ trợ của Trung ương và với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nên đã đạt được nhiều kết quả bước đầu quan trọng và một số mặt có sự tiến bộ rõ rệt.

  • Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến về Thỏa thuận hợp tác CĐS giữa tỉnh Ninh Thuận và Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

  • Ngày 20/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” cho cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

  • Nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030" phục vụ CĐS quốc gia, các cấp chính quyền Hà Nội đã và đang đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho công dân.

Văn bản liên quan

°
6 người đang online