Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
1718/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
92/BC-TCTĐA06 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
70/BC-TCTĐA06 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
1076/KH-UBND Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
42/BC-TCTĐA06 Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
636/KH-TCTĐA06 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Kế hoạch
24/BC-TCTĐA06 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
1552/BTTTT-THH Văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ TTTT về hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn
590/KH-UBND Kế hoạch số 590/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
06/QĐ-TTg Quyết định 06/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ Quyết định
2130/VPCP-KSTT Công văn số 2130/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ: V/v phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính phủ Công văn
1 

Văn bản liên quan

°
17 người đang online