Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 311/BC-UBND
Ngày ban hành 20/11/2023
Trích yếu Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực VB do HĐND tỉnh, UBND Tỉnh, Sở TTTT và các Sở - ngành ban hành
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 311.pdf

Văn bản liên quan

°
19 người đang online