Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 312/BC-BĐHCĐS
Ngày ban hành 20/11/2023
Trích yếu Báo cáo số 312/BC-BĐHCĐS ngày 20/11/2023 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh
Cơ quan ban hành BĐH chuyển đổi số
Lĩnh vực VB do BCĐ, BĐH Chuyển đổi số
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 312-BC.BĐHCĐS.pdf | 312-BC.BĐHCĐS-PhuLuc.pdf

Văn bản liên quan

°
33 người đang online