Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Đăng ngày 25 - 11 - 2022
Lượt xem: 31
100%

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm giàu dữ liệu về dân cư, góp hình thành và khai thác tài sản chung của Quốc gia.

 

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc làm giàu dữ liệu về dân cư, góp hình thành và khai thác tài sản chung của Quốc gia. 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh và UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký kết chuyển đổi số .
       Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, gọi tắt là Đề án số 06. Đề án thực hiện với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phục vụ có hiệu quả 5 nhóm tiện ích là: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tạo lập tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số.
          Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Thành uỷ Phan Rang – Tháp Chàm về tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.
 
Lãnh đạo tỉnh và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bấm nút xuất quân 
 diễu hành roadshow tuyên truyền chuyển đổi số. Ảnh BNT

 Theo đó, các phòng, ban có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, tăng cường đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Đề án 06; mục đích, ý nghĩa, lợi ích mà Đề án 06 sẽ mang lại; các dịch vụ công thiết yếu được triển khai tại Đề án 06; tiện ích của tài khoản định danh điện tử và đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử, đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn...nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về tiện ích, lợi ích của các ứng dụng, dịch vụ dân cư để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên toàn thành phố; hướng tới các ứng dụng số lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân - tài khoản định danh điện tử và tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID khi công dân có nhu cầu. Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp “làm sạch" dữ liệu dân cư đảm bảo “đúngđủsạch, sống theo chỉ đạo của Công an tỉnh .

 UBND 16 phường, xã đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công đạt 50% trở lên trên tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trên tất cả các lĩnh vực. Rà soát, xác minh, cấp Giấy chứng tử cho 100% số công dân đã chết trên địa bàn nhưng chưa thực hiện việc khai tử nhằm phục vụ có hiệu quả công tác làm sạch dữ liệu dân cư, sớm kết nối, chia sẻ, tích hợp với các dữ liệu chuyên ngành khác. Thành lập thí điểm mô hình “Điểm dịch vụ công trực tuyến” tại  UBND các phường Phủ Hà, Mỹ Hương, Thanh Sơn, Văn Hải, đảm bảo chỉ tiêu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên cổng dịch vụ công, sau 02 tháng triển khai thực hiện các mô hình trên, tổ chức sơ kết đánh giá tính khả thi của mô hình để làm căn cứ nhân rộng trên các địa bàn phường, xã khác và các phòng, ban ngành của thành phố.

 

Tin liên quan

Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2023(27/08/2023 11:05 SA)

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh...(23/08/2023 11:08 SA)

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm về thương mại điện tử(23/08/2023 11:06 SA)

Tin mới nhất

Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ V - năm 2023(27/08/2023 11:05 SA)

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh...(23/08/2023 11:08 SA)

Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận tổ chức tọa đàm về thương mại điện tử(23/08/2023 11:06 SA)

Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát...(20/07/2022 3:38 CH)

Văn bản liên quan

°
24 người đang online