Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
Lượt xem: 68
100%

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến về Thỏa thuận hợp tác CĐS giữa tỉnh Ninh Thuận và Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Từ đầu năm đến nay, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung triển khai và đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết các đơn vị đều thành lập BCĐ CĐS và ban hành kế hoạch CĐS để chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc số hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành được cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện; tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên, nhất là ở cấp huyện và cấp xã; dịch vụ công (DVC) trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được triển khai thực hiện tốt, các hệ thống thông tin được bảo vệ theo mô hình 4 lớp, đáp ứng các tiêu chí về an toàn thông tin để kết nối vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% xã, phường, thị trấn và thôn, khu phố thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường triển khai thực hiện. Hệ sinh thái công dân số từng bước được hình thành và phát triển. Tuy vậy, công tác CĐS thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu, số hóa hồ sơ, tài liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước...; tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến ở một số đơn vị đạt thấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực và kết quả BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh, cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện đạt kết quả quan trọng trên các mặt công tác, nhất là về nhận thức, triển khai DVC trực tuyến... Đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu rộng trong hệ thống chính trị, xã hội, doanh nghiệp về công tác CĐS; tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của đối tác, thu hút đầu tư của xã hội; rà soát, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Cùng với đó, cần tập trung phát triển các hạ tầng số quan trọng, ưu tiên đầu tư nâng cấp hạ tầng số tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số trên địa bàn tỉnh; quan tâm làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về CĐS; các nội dung về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhất là việc đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp CĐS, cấp danh tính số, tài khoản định danh điện tử cho người dân...

Tin liên quan

Những kẻ tấn công mạng áp dụng phương pháp "Một khi đã làm thì làm cho tới bến"(05/12/2023 4:23 CH)

Những điểm mới của Luật Viễn thông (sửa đổi)(29/11/2023 8:44 SA)

Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn(19/09/2023 8:49 SA)

Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Y tế(18/09/2023 9:50 SA)

Việt Nam là ví dụ tiêu biểu về sự đổi mới sáng tạo của giới trẻ(15/09/2023 8:54 SA)

Tin mới nhất

Những kẻ tấn công mạng áp dụng phương pháp "Một khi đã làm thì làm cho tới bến"(05/12/2023 4:23 CH)

An toàn thông tin để phát triển, thay vì đứng nhìn và tụt lại phía sau(30/11/2023 9:02 SA)

Những điểm mới của Luật Viễn thông (sửa đổi)(29/11/2023 8:44 SA)

Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn(19/09/2023 8:49 SA)

Đoàn giám sát 1521 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Y tế(18/09/2023 9:50 SA)

Văn bản liên quan

°
15 người đang online