Những điểm mới của Luật Viễn thông (sửa đổi)

Đăng ngày 29 - 11 - 2023
Lượt xem: 32
100%

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viễn thông (sửa đổi) gồm 10 chương, 73 điều, trong đó có một số điểm mới so với luật hiện hành.

 

Luật Viễn thông (sửa đổi) được biểu quyết thông qua với tỷ lệ bỏ phiếu tán thành là 94,74%. Việc sửa đổi Luật Viễn thông nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển hạ tầng viễn thông tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số; xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số.

Luật Viễn thông (sửa đổi) cũng kịp thời khắc phục các vướng mắc trong công tác thực thi, quản lý nhà nước thời gian qua và bảo đảm phù hợp với các luật hiện hành, các cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Tin liên quan

Điểm mới của Khung Kiến trúc CPĐT, phiên bản 3.0(16/01/2024 8:54 SA)

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử(16/01/2024 2:18 CH)

Trường THCS Lê Lợi từng bước thực hiện chuyển đổi số(16/01/2024 8:41 SA)

Bộ TT&TT công bố những kết quả nổi bật 2023(29/12/2023 1:48 CH)

Ra mắt App Nông dân Việt Nam do VNPT xây dựng và vận hành(29/12/2023 2:27 CH)

Tin mới nhất

Điểm mới của Khung Kiến trúc CPĐT, phiên bản 3.0(16/01/2024 8:54 SA)

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử(16/01/2024 2:18 CH)

Trường THCS Lê Lợi từng bước thực hiện chuyển đổi số(16/01/2024 8:41 SA)

Bộ TT&TT công bố những kết quả nổi bật 2023(29/12/2023 1:48 CH)

Ra mắt App Nông dân Việt Nam do VNPT xây dựng và vận hành(29/12/2023 2:27 CH)

Văn bản liên quan

°
6 người đang online