Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
3748/KH-UBND Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
3713/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
3656/KH-UBND Triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
3420/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1069/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ của Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại địa phương của VNPT Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
3277/UBND-KTTH Về việc thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh năm 2022 UBND tỉnh Ninh Thuận Công văn
846/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
852/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
381/QĐ-UBND Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng tên tài khoản truy cập các ứng dụng dùng chung của tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
2640/KH-UBND Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
317/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý khai thác và vận hành Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
2401/KH-UBND Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
623/QĐ-UBND Đề án “Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
506/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
1813/KH-UBND Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1 2 

Văn bản liên quan

°
26 người đang online