Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
05/CT-TTg Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo Chính phủ Chỉ thị
36/TB-VPCP Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02 về Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10 tháng 02 năm 2023 về tình hình triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 Chính phủ Thông báo
749/QĐ-TTg TRANG CHỦ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Chính phủ Quyết định
23/CT-TTg Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát Chính phủ Chỉ thị
16/TB-VPCP Thông báo số 16/TB-VPCP kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25/12/2022 Chính phủ Thông báo
18/CT-TTg Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam Chính phủ Chỉ thị
130/NQ-CP Nghị quyết số 130/NQ-CP của Chính phủ: Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022 Chính phủ Nghị Quyết
59/2022/NĐ-CP Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về định danh và xác thực điện tử Chính phủ Nghị định
276/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 Chính phủ Thông báo
253/TB-VPCP Thông báo số 253/TB-VPCP Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022. Chính phủ Thông báo
253/TB-VPCP Thông báo số 253/TB-VPCP Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022. Chính phủ Thông báo
42/2022/NĐ-CP Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Chính phủ Nghị định
77/NQ-CP Nghị quyết số 77/NQ-CP của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022 Chính phủ Nghị Quyết
159/TB-VPCP Thông báo kết luận 159/TB-VPCP của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp thứ 2 của UBQG về chuyển đổi số ngày 27 tháng 4 năm 2022 Chính phủ Thông báo
63/NQ-CP Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ: Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022 Chính phủ Nghị Quyết
1 2 3 4 

Văn bản liên quan

°
23 người đang online