Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
922/QĐ-BTTTT Quyết định 922/QĐ-BTTTT năm 2022 phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định
186/QĐ-BTTTT Quyết định số 186/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị
1726/QÐ-BTTTT Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định
1 

Văn bản liên quan

°
36 người đang online