Hội thảo chuyển đổi số trong công tác quản lý các nguồn quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”

Ngày 20/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” cho cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Tại Hội thảo, đại diện Công ty cổ phần MISA giới thiệu và trình bày các tiện ích phần mềm MISA Falcon 2023 khi áp dụng vào công tác quản lý các nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ”. Các đại biểu đã thảo luận về thực trạng công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” tại địa phương; những vấn đề liên quan về tiện ích của phần mềm MISA Falcon 2023; cách khai thác, quản lý và sử dụng phần mềm với mục đích nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý các nguồn quỹ đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất tại các cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đồng thời cập nhật những thông tư, nghị định mới theo quy định hiện hành, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” theo quy định tại Thông tư số 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, đảm bảo tính kịp thời, khoa học, công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho trong cộng đồng và xã hội.

Toàn cảnh Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” cho cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Theo baoninhthuan.com.vn