Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng